Daglig leder søkes.

Ledig stilling ved Karmøy frivilligsentral IOGT


 

 

  IOGT Norge er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst.  Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for utsatte grupper og for barn og unge.  Vi jobber for at det skal være lett å ta ru sfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. 

 DAGLIG LEDER Karmøy Frivilligsentral IOGT 

 

Da vår daglige leder gjennom mange år, går av med pensjon er det ledig 100%  fast stilling som daglig leder ved frivilligsentralen i Skudeneshavn, med  virkning fra 15.05.2019.  Karmøy Frivilligsentral IOGT ønsker å være en aktør  som skaper kontaktmellom mennesker og bistår til å skape et varmere og tryggere samfunn.  Sentralen er et viktig møtepunkt for innbyggerne i Skudeneshavn i tillegg til å arrangere og koordinere flere aktiviteter i hele kommunen. 

 

Ansvar og oppgaver Daglig leder blir ansvarlig for driften av sentralen og svarer direkte til styret.   Den som ansettes skal ha oversikt over sentralens økonomien, utvikle og følge opp de ulike aktivitetene, ha oversikt og ansvar for frivillige, samt  kontakt med kommunen og det lokale næringslivet. 

 

Det vil i samarbeid med den som blir ansatt, utarbeidet arbeidsbeskrivelse.  

 

Kvalifikasjoner Det er ingen krav om formell utdanning, men søker må ha god skriftlig framstillings-evne, god forståelse for økonomi og kunne se sammenhengen mellom individet og samfunnet.  Erfaring fra organisasjonsarbeid og evne til å kunne motivere frivillige er viktig.  Vi ser gjerne at du har ledererfaring. 

 

Egenskaper  Stillingen er selvstendig og krever at den som blir ansatt kan organisere sin egen arbeidsdag.  Daglig leder må være lærevillig og kunne følge utviklingen i samfunnet, samt kunne fange opp endringene i det frivillige engasjementet.   Andre stikkord kan være: Løsnings-orientert, kreativ, raus og ha evnen til å  kunne se det enkelte menneskes behov.  Daglig leder må kunne fylle kravene til medlemskap i organisasjonen. 

 

Lønn etter avtale og ordnede arbeids- og pensjonsvilkår.  Ytterligere opplysning om stillingen fås ved å henvende seg til styreleder Odd Kjell Ingvaldsen på telefon 915 85 939. 

 

Søknad med CV sendes innen 20.12.2018 til Karmøy Frivilligsentral IOGT, iog-friv@online.no 

2018 © Karmøy frivilligsentral IOGT